blank이미지
본문 바로가기


컨텐츠제목

home 경기소개 홍보·소식 언론속의 경기대
프린트
리스트
[2019.10.16] 범죄심리 전문가 이수정 교수, BBC ‘올해의 여성 100인’ 선정 [KBSNEWS 외 29개 언론사] 상세보기
[2019.10.16] 범죄심리 전문가 이수정 교수, BBC ‘올해의 여성 100인’ 선정 [KBSNEWS 외 29개 언론사]
작 성 자 홍보팀 조회 326 작성일 2019. 10. 17 오전 9:20:14
첨부파일

[KBSNEWS] http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=4303866&ref=A

[SBSNEWS] https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1005481848&plink=ORI&cooper=NAVER

[조선일보] http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2019/10/16/2019101601826.html?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=news

[중앙일보] https://news.joins.com/article/23606103

[동아일보] http://www.donga.com/news/article/all/20191017/97912808/1

[경향신문] http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201910162122025&code=100100

[서울신문] https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20191017027029&wlog_tag3=naver

[세계일보] http://www.segye.com/newsView/20191016516650?OutUrl=naver

[한국일보] https://www.hankookilbo.com/News/Read/201910161882024063?did=NA&dtype=&dtypecode=&prnewsid=

[국민일보] http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0013827323&code=61121111&cp=nv

[YTN] https://www.ytn.co.kr/_ln/0104_201910161918466173

[연합뉴스] https://www.yna.co.kr/view/AKR20191016169551009?input=1195m

[뉴스1] http://news1.kr/articles/?3745503

[뉴시스] http://www.newsis.com/view/?id=NISX20191017_0000801162&cID=10101&pID=10100

[노컷뉴스] https://www.nocutnews.co.kr/news/5229039

[매일경제] https://www.mk.co.kr/news/world/view/2019/10/840124/

[머니투데이] https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2019101612582392686

[한국경제TV] http://news.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A201910160421&t=NN

[서울경제] https://www.sedaily.com/NewsView/1VPJNNG2WU

[헤럴드경제] http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20191016000909#a

[브릿지경제] http://www.viva100.com/main/view.php?key=20191016010005350

[아시아경제] https://view.asiae.co.kr/article/2019101620540603838

[이데일리] https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=04008166622653576&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

[경기일보] http://www.kyeonggi.com/news/articleView.html?idxno=2180213

[위키트리] https://www.wikitree.co.kr/main/news_view.php?id=472393

[뉴스웨이] http://www.newsway.co.kr/news/view?tp=1&ud=2019101621182839466

[뉴스핌] http://www.newspim.com/news/view/20191016001311

[나우뉴스] https://nownews.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20191016601017&wlog_tag3=naver

[BBSNEWS] http://news.bbsi.co.kr/news/articleView.html?idxno=956564

[탑클래스] http://topclass.chosun.com/daily/view.asp?idx=253&Newsnumb=201910253

리스트
이전글/다음글 이동
 윗   글 [2019.10.17] [TV조선] [아침에 이슈] 文대통령, 검찰개혁 직접 나서…법무차관·검찰국장 이례적 호출, 김홍국 미디어영상학과 겸임교수
 아랫글 [2019.10.16] 서사문학, 인간의 삶과 상상의 세계를 만나다, 김헌선 소성학술원장 [제주신보 외 1개 언론사]